levelek

Általános információk
Tudnivalók
látnivalók
közintézmények
Vállalkozások

Általános információk

A település rangja: nagyközség

Lakosság száma: 2.935 fő

Földrajzi helyzet:

Ország: Magyarország

Régió: Észak-Alföldi Régió

Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A település honlapja: www.levelekiek.hu


Tudnivalók

Levelek Nagyközség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közepén épült, ősrégi település. Nyíregyházától, a megyeközponttól 22 km-re, a 41. számú főközlekedési út mentén fekszik, két város Nyíregyháza és Baktalórántháza között.

1067-ben telepedtek le a jelenlegi lakosok ősei e területen, ekkor már lakott volt a korabeli iratok szerint. Az 1330-as évek elején a községnek már egyháza van. A község nevének keletkezésére nincs meggyőző magyarázat. Három felvetés utal a település nevének eredetére:

 1. A fejetlen saláta ősi magyar nevét (leveles) tartotta meg a település.
 2. Az itt élők foglalkozására utal (lövők-a határszéli gyepűrendszer védői)
 3. Szájhagyomány szerint papok laktak és valami leveles tár volt gondjaikra bízva.

A község több szervezeti változást megélt, de mindig megtartotta centrum jellegét. Ez köszönhető földrajzi adottságának is, és a tervszerű fejlesztésnek. Minden irányból jól megközelíthető, közúton, vasúton egyaránt. Levelek fejlődése egyenletes. Központi fekvésének megfelelően a környező településekhez viszonyítva élen jár az infrastrukturális kiépítettséggel (ivóvíz-, gáz-, telefon-, szennyvízhálózat, az utcák 90 %-a szilárd burkolatú).

A polgármesterrel együtt 11 tagú képviselőtestület az önkormányzat fejlesztési elképzeléseit a polgármester által előterjesztett ciklusprogram alapján kívánja végrehajtani – éves költségvetési terveiben szerepeltetve. Pályázati lehetőségekkel élve – saját forrásokat előteremtve kívánja a helyi életfeltételeket javítani, foglalkoztatási lehetőségeket keresni – biztosítani. A Leveleki Nagyközségi Polgármesteri Hivatal látja Besenyőd lakóinak ügyeit és a település igazgatási feladatait is, kiszolgálva mindkét település önkormányzatát.

Levelek Nagyközség – községi viszonyokat tekintve – jelentős intézményrendszert tart fenn. Ezek nagy része “örökség”, ami az egykori körzetközponti és székhely-községi létből adódik, melyek a közvetkezők:

 • Kastélykert Óvoda,
 • Gárdonyi Géza Általános Iskola,
 • Egészségügyi, és Háziorvosi Szolgálat,
 • Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
 • Öregek Napközi Otthona,
 • Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
 • Könyvtár, Teleház
 • Levelek Településgazdálkodási, Gazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi KHT.
 • Polgármesteri Hivatal

A hivatal és a település napi munkáját egy mikrobusz és egy ételszállításra alkalmas furgon segíti.

Az egészségügyi alapellátást, két háziorvosi és két védőnői körzet biztosítja. Egy fogorvosi körzet működik. A Gárdonyi Géza Általános Iskolában 360 gyermek tanul, a nyolc évfolyamos alapfokú oktatás mellett művészeti oktatás is folyik. 2002. évben új, hat tantermes általános iskola épült céltámogatással és TERKI támogatással a falu lakóinak nagy örömére. A régi, 1964-ben épült szárny nyílászáróinak cseréjével – külső tatarozásával megkezdődött az iskolaépületek korszerűsítése. Az iskola a NYÍRSÉGI Iskolaszövetség tagja, bázisiskola. A Kastélykert Óvodában 125 óvodás gyermek nevelése folyik. Az elmúlt években sikerült az épület külső tatarozását elvégezni. A 30 férőhelyes idősek klubja mellett, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is alakult, 2001-ben, segítve a szociális és gyermekvédelmi törvényből adódó feladatok ellátását.

A közművelődési ellátást a “Váci Mihály” Községi Művelődési Ház és Könyvtár biztosítja. A kultúrház épületében helyezkedik el a TELEHÁZ, melyet a község lakossága hamar megkedvelt. Információs szolgáltatások igénybevételén túl szórakoztató - oktatási színtér is.

Településünk büszkélkedhet építészeti és kulturális örökségekkel, melynek őrzése, ápolása, védése minden nemzedék feladata és kötelessége.

A község gótikus stílusban épült római katolikus temploma műemlék, a XIV. századból való. A település római katolikus hívei egyházi, önkormányzati és állami segítséggel munkálkodnak a műemlék épület külső – belső tatarozásán, hogy az minél tovább megmaradhasson az utókor számára.

A műemlék-jellegű görög katolikus templom a XVIII. században épült. Felújításra – helyreállításra szorul, e gond megoldásán fáradoznak a hívek, a település képviselőtestületének segítségével.

A Református templomot 1998-ban építettek a településen a lakosság összefogásával, támogatásokkal.

A településen található eklektikus stílusú kastély 1790-ben épült. A kastélyhoz 5,87 ha őspark tartozik. A parkban a mai napig fellelhetők korabeli platán, gesztenye, és tölgyfák.

E négy építészeti örökség a község központjában található és egyre több látogató keresi fel, különösen nyári időszakban.

A látogatottságot fokozza a mesterségesen kialakított 255 ha-s “Leveleki víztározó”, mely a horgászok kedvelt paradicsoma. A tó környékén szabad vizű, kiépített strand található, szörfözési, egyéb vízi sportolási lehetőséggel, mely nemcsak megyebeliek, hanem a megye határán túli turisták kedvelt látogatási helye. Az ideérkező, pihenni vágyó vendégeket fokozatosan bővülő kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek szolgálják ki. Már jelenleg is van lehetőség kempingezésre, meleg étkezés igénybevételére.

A település adottságaira alapozva az önkormányzat tervei között szerepel a falusi turizmus fejlesztése, folyamatban van a tó környékének fejlesztése – teniszpálya, lovagló pálya, a tó közepén lévő szigeten halász-tanya kialakítása, út építése és színvonalas szórakozást biztosító feltételek megteremtése.

2002. nyarán nyílt meg a 150 férőhelyes kemping, mely a strandtól 300 m. távolságra található, ahol a közösségi épületben konyha – társalgó, illetve külön épületben szociális helyiségek található.

Az 1990-es évek elején épült a település sportcsarnoka, mely méretével és felszereltségével sokféle sportág művelésére nyújt lehetőséget, és nemcsak helyi, hanem megyei, országos versenyek lebonyolítására is alkalmas. Népszerűek a helyi sportrendezvények, többek között a Falukupa bajnokság, mely megmozgatja a fiatalabb – idősebb lakosságot.

Az Önkormányzati Horgászegyesületnek az elmúlt évben közel 180 tagja volt, a megye minden részéből. Házi horgászversenyek, összejövetelek színesítik a közösség életét.

 

Szanyi Lászlóné

Polgármester


Látnivalók

A XIV. századból való római katolikus műemlék templom
Műemlék jellegű, XVIII. században épült görög katolikus templom
1790-ben épült eklektikus stílusú kastély
Református templom

Közintézmények

Kastélykert Óvoda

Az óvoda az 1790-es években épült, Molnár-kúriában nyert elhelyezést. A patinás épület kívülről szépen fel lett újítva. Az óvoda – a többi intézményhez hasonlóan – részben önálló intézmény. Dolgozói létszáma (a fizikai állománnyal együtt) 34 fő, akik 5 csoportban 125 óvodás gyermek neveléséről, ellátásáról gondoskodnak.

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Az általános iskolába 365 gyerek jár. Néhányan a szomszédos településekről Besenyődről és Magyról.

Az iskola épülete több szárnyból, folyamatos bővülésekkel jött létre. Irigylésre méltó a nagy tornacsarnoka, mely nemzetközileg szabványos kézilabda, röplabda és kosárlabda pályával rendelkezik. Az étkeztetését az iskola épületében található nemrégiben felújított ebédlőben oldják meg.

Egészségügy, és Háziorvosi Szolgálat

A település háziorvosi rendelővel, fogorvos rendelővel, és gyógyszertárral is rendelkezik. A háziorvosi szolgálatot 2 orvos, míg a fogorvosi szolgálatot egy fogorvos látja el. A háziorvosok mellett két védőnő vesz részt az egészségügyi feladatok ellátásában.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a településen 2001. december 1-től működik, 3 fős létszámmal. A feladatokat Levelek mellett a társközségben, Besenyődön is ellátják.

Öregek Napközi Otthona

Az intézményben 18 fő rászorulót látnak el. 1 fő megbízott vezető, és egy takarító dolgozik.

Könyvtár

A leveleki könyvtárban 10 560 kötet mellett két darab modern számítógép segíti a munkát és szolgálja a könyvtár látogatók igényét.

Teleház

Leveleken a Teleház 2001. augusztus 2-től működik. Létrehozója a Levelek KHT, aki pályázat útján nyerte meg a működéshez szükséges infrastruktúrát. A Művelődési Ház egyik helyiségében rendezkedtünk be, a lakosság számára jól megközelíthető helyen a hét 6 napján, napi 13 órás nyitva tartással. A Teleház, mint intézmény alapvető irodatechnikai feladatokat, közcélú feladatokat is ellát.

A Levelek-Teleház helyet ad a megváltozott munkaképességűek helyzetét javítani kívánó rehabilitációs szolgálatnak is, melynek külön irodahelyiséget biztosítanak. A Teleház napi kapcsolatban áll a helyi intézményekkel, iskolával, óvodával, családsegítő szolgálattal, önkormányzattal, civil szerveződésekkel.

 Levelek Településgazdálkodási, Gazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi KHT.

A KHT látja el a településüzemeltetési feladatokat. Az itt alkalmazott dolgozók létszáma változó. Általában közmunkások, közhasznú foglalkoztatásban résztvevők köréből kerülnek ki. Átlagban havi 10 fő dolgozik a kht-nál.

 

A közintézmények elérhetőségei:

Név

Cím

Telefonszám

Faxszám

e-mail

honlap

Intézmény vezetője

Intézményvezető beosztása

Polgármesteri Hivatal

Levelek,

Rákóczi út 2.

4555

0036-42-712-503

0036-42-712-509

levmintahely@freemail.hu

info@levelekiek.hu

www.levelekiek.hu

Szanyi Lászlóné

Terbócs Lászlóné

Polgármester

 

Jegyző

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Levelek, Kossuth út 3. 4555

0036-42-249-013

 

gglevelek@szon.hu

www.gglevelek.fw.hu

Herczku István

Intézmény-vezető

Művelődési Ház és Könyvtár

Levelek

Ady Endre

út.1

4555

 

 

 

 

0036-42-249-098

0036-42-249-098

 

info@levelekiek.hu

www.levelekiek.hu

Mudri Imre

Művelődésiház vezető

Orvosi Rendelő

Levelek, Rákóczi út 13. 4555

0036-42-712-308

 

 

 

Dr. Nagy Mária

Háziorvos

Kastélykert Óvoda

Levelek

Rákóczi út 32.

4555

0036-42-712-512

 

info@levelekiek.hu

www.levelekiek.hu

Lengyel Miklósné

Óvoda-vezető

Idősek Otthona Családsegítő

Levelek

Rákóczi

Út 34.

4555

0036-42-712-137

0036-42-712-509

info@levelekiek.hu

www.levelekiek.hu

Bankó Istvánné

vezető

 


Vállalkozások

ISO-NET Villamosipari Gyártó és Ker. Kft.

Fő tevékenységek: Erősáramú szigetelők, műanyag szigetelő elemek gyártása, előállítása, értékesítése

Alkalmazottak száma: 48 fő

Elérhetőségek:

Cím: 4555 Levelek, Rákóczi út 50. (volt TSZ telep)

Telefon: 00-36-42-249-360

Fax: 00-36-42-249-220

e-mail: isonet@satrax.hu

Levelek Kft.

Fő tevékenységek: Ruházati termékek előállítása, varrása, értékesítése, öltönyök, kabátok, nadrágok, női ruházat előállítása.

Alkalmazottak száma: 80 fő

Elérhetőségek:

Cím: 4555 Levelek, Rákóczi út 50. (volt TSZ telep)

Telefon: 00-36-42-231-511

 

KARTER Kft.

Fő tevékenységek: Víz-gáz központi fűtés szerelés, tervezési munkák lebonyolítás, szennyvíz hálózatok generál kivitelezése

Alkalmazottak száma: 12 fő

Elérhetőségek:

Cím: 4555 Levelek, József Attila út 10.

 

ROXY-FOOD Kft.

Fő tevékenységek: Zöldség és gyümölcs feldolgozása, konzervipari termékek előállítása, forgalmazása. (Savanyított uborka, paprika, káposzta, paradicsom, gyümölcsbefőttek)

Alkalmazottak száma: 46 fő (idényjellegű munkáknál, ennek többszöröse)

Elérhetőségek:

Cím: 4555 Levelek, Rákóczi út 50. (volt TSZ telep)

Telefon: 00-36-42-712-255

Fax: 00-36-42-712-256

 

VIRGININA Kft.

Fő tevékenységek: Zöldség, gyümölcs és dohány termelése, értékesítése, alma, dohány, káposzta, paradicsom, paprikatermesztés

Alkalmazottak száma: 24 fő (idényjellegű munkáknál ennek többszöröse)

Elérhetőségek:

Cím: 4555 Levelek, Rákóczi út 50. (volt TSZ telep)