A közép-nyírségi önkormányzati többcélú kistérségi társulás bemutatása


A Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás

A Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás 2004. október 6-án jött létre. Jogelődje a Közép-Nyírségi Önkormányzati Fejlesztési Társulás volt, amelyet 2003-ban alapította Apagy, Baktalórántháza, Besenyőd, Gyulaháza, Laskod, Levelek, Magy, Nyíribrony, Nyírjákó, Nyírkarász, Nyírkércs, Nyírtass, Nyírtét, Ófehértó, Petneháza, Ramocsaháza, Rohod, és Szabolcsbáka települések önkormányzata, melyekhez az átalakulással egyidőben csatlakozott Nyírmada és Pusztadobos önkormányzata. A Társulás jelenlegi elnöke Simon József, Ramocsaháza polgármestere.
A Társulás célja a kistérség általános felzárkóztatása a megyei illetve országos fejlettségi szintre, gazdasági, infrastrukturális, valamint társadalmi és kulturális fejlesztések átfogó koordinálása és szervezése. Ezen célok megvalósítása érdekében a társulás folyamatos kutató és elemző munkával megkísérli teljes körűen és összefüggéseiben is feltárni a térség természeti, gazdasági és társadalmi adottságait, a fejlődés lehetőségeit, a legszükségesebb fejlesztési területek irányait. Mindezek keretében a Társulás tényfeltáró és helyzetelemző tanulmányokat, fejlesztési projekteket készít, illetve készíttet és a média útján széleskörű publicitást biztosít a térség értékeinek bemutatására. 
Az operatív feladatok ellátása Baktalórántházán történik a Kistérségi Irodában, mely a Fejlesztési Társulás létrejöttével párhuzamosan 2003-ban kezdte meg működését. Jelenleg 4 főállású munkatárs foglalkozik közös pályázatok készítésével, vidékfejlesztéssel összefüggő szakmai rendezvények szervezésével, illetve részt vesznek ilyen jellegű rendezvényeken. Törekednek annak elérésére, hogy a kistérség érdekei a megyei, a regionális és az országos prioritások között is helyet kapjanak.